Gewicht

Generieke algemene omschrijving Overgewicht
Generieke algemene omschrijving gewicht Jeugd

Gewicht in de gemeente Elburg

In de gemeente Elburg is in de jaren 2014 - 2016 7% van de 3-jarigen, 10% van de 5/6-jarigen en 15% van de 12/13-jarigen te zwaar. Ernstig ondergewicht komt voor bij 2% van de 5/6-jarigen en 3% van de 12/13-jarigen.

De gemeente Elburg verschilt niet significant van de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland in het percentage kinderen dat te zwaar is of ernstig ondergewicht heeft.

Gewicht jeugd, 2014-2016
    Gemeente Elburg Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
3-jarigen1 overgewicht of obesitas 7% 7% 8%
5/6-jarigen2 overgewicht of obesitas 10% 9% 10%
  ernstig ondergewicht 2% 2% 2%
12/13-jarigen2 overgewicht of obesitas 15% 15% 14%
  ernstig ondergewicht 3% 3% 2%
1 : Bron Icare Jeugdgezondheidszorg, betreft kalenderjaar 2014 en 2015
2 : Betreft schooljaar 2014-2015 en 2015-2016
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer cijfers over gewicht in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers Jeugdgezondheidszorg.

Trends

J gewicht ElburgIn de Noord-Veluwe is met name in de laatste drie schooljaren een significant dalende trend te zien in het aandeel 5/6-jarigen dat te zwaar is. In de gemeente Elburg is geen significante trend.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

J gewicht NV

Meisjes van 5/6 jaar hebben vaker overgewicht dan jongens van 5/6 jaar; obesitas komt even vaak voor.

Bij de 3-jarigen lijken meisjes ook vaker overgewicht te hebben dan jongens, maar dit verschil is niet significant. Bij de 12/13-jarigen is geen verschil in overgewicht of obesitas tussen jongens en meisjes.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

K 5 6 jarigen met ernstig ondergewichtHet aandeel 5/6-jarigen met ernstig ondergewicht loopt uiteen van 0,4% in de gemeente Lochem tot 3,5% in de gemeente Ermelo. Het aandeel 5/6-jarigen met overgewicht of obesitas loopt uiteen van 8% in de gemeente Epe tot 13% in de gemeente Oldebroek. Het aandeel 12/13-jarigen met overgewicht of obesitas loopt uiteen van 11% in de gemeente Aalten tot 21% in de gemeente Oldebroek.

De gemeente Elburg behoort zowel ten aanzien van het percentage 5/6-jarigen met ernstig ondergewicht, het percentage 5/6-jarigen met overgewicht of obesitas, als het percentage 12/13-jarigen met overgewicht of obesitas tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

K 5 6 jarigen met overgewicht incl obesitasK 12 13 jarigen met overgewicht incl obesitas

Zie ook

Cijfers jeugdgezondheidszorg gemeente Elburg - gewicht 2010-2016
Generieke algemene omschrijving Overgewicht Volwassenen

Gewicht in de gemeente Elburg

In de gemeente Elburg heeft in 2016 6% van de volwassenen ondergewicht en 44% een normaal gewicht. De helft van de volwassenen in de gemeente Elburg heeft matig overgewicht (37%) of ernstig overgewicht (13%). Het percentage volwassenen met matig en ernstig overgewicht komt overeen met het gemiddelde in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 19-65 jarigen, 2016
  Gemeente Elburg Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 6% 6% 6%
Normaal gewicht 44% 48% 45%
Matig overgewicht 37% 34% 36%
Ernstig overgewicht 13% 12% 13%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en volwassenen 2016.

Trends

V gewicht Elburg

In de gemeente Elburg en de Noord-Veluwe is het percentage volwassenen met matig en ernstig overgewicht constant gebleven ten opzichte van 2012. Het percentage volwassenen met matig overgewicht lijkt toe te nemen in de gemeente Elburg, maar deze toename is niet significant.

<

 Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

V gewicht NV

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen.

Naarmate de leeftijd toeneemt, komen matig en ernstig overgewicht vaker voor.

Naarmate het opleidingsniveau lager is, komt ernstig overgewicht meer voor.

Bij alleenwonende volwassenen komen matig en ernstig overgewicht even vaak voor als bij samenwonende volwassenen.

 

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen met matig overgewicht loopt uiteen van 32% in de gemeente Harderwijk tot 39% in de gemeente Doetinchem. Het aandeel volwassenen met ernstig overgewicht loopt uiteen van 9% in de gemeente Oost Gelre tot 17% in de gemeente Oude IJsselstreek.

De gemeente Elburg behoort wat betreft het percentage volwassenen met matig overgewicht (37%) en ernstig overgewicht (13%) tot de gemeenten met gemiddelde scores.

V matig overgewicht, 2016V ernstig overgewicht, 2016

Gewicht in de gemeente Elburg

In de gemeente Elburg heeft in 2016 2% van de 65-plussers ondergewicht en 32% een normaal gewicht. Twee op de drie 65-plussers in de gemeente Elburg heeft matig overgewicht (46%) of ernstig overgewicht (20%). Het percentage ouderen met matig en ernstig overgewicht in de gemeente Elburg komt overeen met het gemiddelde in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 65-plussers, 2016
  Gemeente Elburg Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 2% 2% 3%
Normaal gewicht 32% 36% 37%
Matig overgewicht 46% 45% 43%
Ernstig overgewicht 20% 17% 17%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

O overgewicht NV

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen.

Onder 65-74 jarigen komt ernstig overgewicht vaker voor dan onder 75-plussers.

Naarmate het opleidingsniveau lager is, komt ernstig overgewicht meer voor.

Samenwonende ouderen hebben vaker matig overgewicht dan alleenwonende ouderen.

 

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 65-plussers met matig overgewicht loopt uiteen van 38% in de gemeente Zutphen tot 51% in de gemeente Aalten. Het aandeel 65-plussers met ernstig overgewicht loopt uiteen van 12% in de gemeente Lochem tot 24% in de gemeente Oude IJsselstreek.

De gemeente Elburg behoort wat betreft het percentage 65-plussers met matig overgewicht (46%) tot de gemeenten die gemiddeld scoren en met ernstig overgewicht (20%) tot de gemeenten die ongunstig scoren.

O matig overgewichtO ernstig overgewicht