Voeding

Een gevarieerd en gezond voedingspatroon draagt bij aan een goede gezondheid en het welbevinden van mensen. Het draagt bij aan een gezond gewicht en aan het voorkomen van ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose en een aantal vormen van kanker.

Het dagelijks eten van voldoende groente en fruit en het beperken van zoete dranken zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon van kinderen. Voor kinderen tussen 1 en 12 jaar beveelt het Voedingscentrum dagelijks 50-200 gram groente en 1,5 tot 2 porties fruit aan, waarbij de kleinste hoeveelheden voor de jongste kinderen gelden. Voor sap, diksap, limonade of frisdrank is de aanbeveling om dit maar één keer in de week te drinken. Zoete dranken bevatten namelijk veel suiker en dus veel calorieën. Water is de beste dorstlesser.

Voeding in de gemeente Elburg

In de gemeente Elburg eet 55% van de kinderen dagelijks fruit en eet 39% dagelijks groente. Een op de drie kinderen drinkt dagelijks meer dan twee zoete drankjes. Het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet en het aandeel dat dagelijks groente eet, is lager in de gemeente Elburg dan in Noord- en Oost-Gelderland. Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt is in de gemeente Elburg hoger dan in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding kinderen, 2017
  gemeente Elburg Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
eet dagelijks fruit 55% 54% 62%
eet dagelijks groente 39% 36% 44%
drinkt dagelijks meer dan twee zoete drankjes 32% 25% 23%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

K voeding Elburg

In de Noord-Veluwe is het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet en het aandeel dat dagelijks groente eet tussen 2013 en 2017 toegenomen. Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, vertoont sinds 2009 een dalende trend.

In de gemeente Elburg zijn dezelfde trends.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

K voeding NV

Jongens drinken vaker meer dan twee zoete drankjes per dag dan meisjes.

Kinderen tot vier jaar eten vaker dagelijks groente en fruit dan kinderen van vier jaar en ouder. Ook drinken jonge kinderen minder zoete drankjes per dag dan oudere kinderen.

Naarmate de sociaaleconomische status hoger wordt, eten kinderen vaker dagelijks groente en fruit en drinken ze minder zoete drankjes per dag.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen die dagelijks fruit eten, 2017

Het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 50% in de gemeente Oldebroek tot 74% in de gemeente Voorst. De gemeente Elburg (55%) behoort tot de gemeenten met ongunstige scores.

Het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 54% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Elburg (39%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, loopt uiteen van 18% in gemeente Ermelo tot 32% in gemeente Elburg. De gemeente Elburg scoort van alle gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland het minst gunstig.

Kinderen die dagelijks  2 zoete drankjes drinken, 2017Kinderen die dagelijks groente eten, 2017

Bronnen

  • Stevens G et al. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, HBSC 2017
  • Universiteit Utrecht, Utrecht

Ontbijten en het dagelijks eten van voldoende groente en fruit zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon. Het ontbijt geeft je weer energie na de nacht. Ontbijten brengt de spijsvertering op gang. Bovendien voorkomt het trek in snoep of koek later op de ochtend. Voor jongeren van 14 jaar en ouder beveelt het Voedingscentrum dagelijks 250 gram groente en 200 gram fruit aan.

Voeding in de gemeente Elburg

In de gemeente Elburg ontbijt in 2015 77% van de middelbare scholieren dagelijks, 30% eet dagelijks groente en 26% eet dagelijks fruit. In de gemeente Elburg eten de middelbare scholieren minder vaak dagelijks groente dan gemiddeld in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Ook eten middelbare scholieren in de gemeente Elburg minder vaak dagelijks fruit dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding middelbare scholieren, 2015
  Gemeente Elburg Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland1
Ontbijt dagelijks 77% 76% 75%
Eet dagelijks fruit 26% 29% 30%
Eet dagelijks groente 30% 34% 43%
1: exclusief de gemeente Hattem
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Trends

J voeding Elburg

Net als in de Noord-Veluwe ontwikkelt het ontbijtgedrag van de middelbare scholieren in de gemeente Elburg zich sinds 2003 in gunstige zin. In de gemeente Elburg eten middelbare scholieren in 2015 minder vaak dagelijks fruit dan in 2011. In de Noord-Veluwe is geen duidelijk trend in de consumptie van fruit te zien. Aan de andere kant eten middelbare scholieren in de gemeente Elburg in 2015 vaker dagelijks groente dan in 2007. In de Noord-Veluwe eten middelbare scholieren in 2015 ook vaker dagelijks groente dan in 2011, 2007 en 2003.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

J voeding NV

Jongens ontbijten vaker dagelijks dan meisjes, maar eten minder vaak dagelijks fruit en groente dan meisjes.

Tweedeklassers ontbijten vaker dagelijks dan vierdeklassers.

Havo/vwo’ers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit en groente dan vmbo’ers.

Autochtonen ontbijten vaker dagelijks dan allochtonen, maar eten minder vaak dagelijks groente dan westerse allochtonen.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Middelbare scholieren die dagelijks ontbijtenHet aandeel middelbare scholieren dat dagelijks ontbijt, loopt uiteen van 69% in de gemeente Heerde tot 84% in de gemeente Voorst. Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 30% in de gemeente Elburg tot  58% in de gemeente Oost Gelre en het aandeel dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 26% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Lochem. De gemeente Aalten behoort zowel ten aanzien van dagelijks ontbijten (77%) als dagelijks fruit eten (30%) bij de gemeenten die gemiddeld scoren; ten aanzien van dagelijks groente eten (53%) behoort de gemeente Aalten tot de gunstig scorende gemeenten.

Middelbare scholieren die dagelijks fruit etenMiddelbare scholieren die dagelijks groente eten

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • E-MOVO 2015.
  • Stichting Voedingscentrum
  • Richtlijnen Schijf van Vijf 2016