Geluid- en geurhinder

We hebben allemaal te maken met geluiden in onze leefomgeving; op het werk, onderweg, maar ook in en om ons huis. Sommige geluiden zijn prettig, andere geluiden kunnen ervaren worden als storend of ongewenst. Wanneer geluid als ongewenst wordt ervaren, doordat het bijvoorbeeld te hard klinkt of te lang duurt, dan kan dat invloed hebben op de gezondheid en het welzijn. De belangrijkste gezondheidseffecten zijn:

  • (ernstige) hinder, slaapverstoring, verstoring van de dagelijkse activiteiten en stress.
  • verhoogde bloeddruk en verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol, waardoor het risico op hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen wordt verhoogd;
  • negatieve invloed op het leervermogen van kinderen.

De gevoeligheid voor en de effecten van geluidhinder kunnen verschillen tussen individuen. 

Een frisse geur geeft vaak een goed gevoel. Geur afkomstig van industrie, wegverkeer en veehouderij wordt vaak als negatief ervaren. Dit kan leiden tot verschillende gezondheidseffecten:

  • ergernis en angst; deze kunnen vervolgens leiden tot stressverschijnselen als hoofdpijn, benauwdheid en misselijkheid;
  • ongezond gedrag; te denken valt aan het sluiten van ramen waardoor minder wordt geventileerd, of aan het niet graag buiten zijn waardoor men minder beweging en daglicht krijgt;
  • verstoring van het sociale leven; bijvoorbeeld doordat men bezoek niet graag uitnodigt en/of familie of vrienden niet graag op bezoek komen.

Bovengenoemde oorzaken kunnen vervolgens leiden tot depressieve klachten. Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen, want ook hier geldt dat de individuele gevoeligheid en beleving verschilt van mens tot mens.

Geluid- en geurhinder in de gemeente Elburg

In 2020 ervaart 52% van de 18-65 jarigen in de gemeente Elburg matige tot ernstige geluidhinder van één of meer geluidsbronnen. De belangrijkste bronnen van geluidhinder zijn: brommers/scooters (32%), buren (24%) en wegverkeer <50 km/u (22%).

Een op de drie 18-65 jarigen in de gemeente Elburg ervaart matige tot ernstige geurhinder van één of meer geurbronnen. De belangrijkste bronnen van geurhinder zijn: open haarden, houtkachels en allesbranders (16%), barbecues, vuurkorven en terrashaarden (15%) en landbouw- en veeteeltactiviteiten (9%).

De mate van geluid- en geurhinder die wordt ervaren in de gemeente Elburg is in lijn met de hinder ervaren in de Noord-Veluwe en de regio Noord- en Oost-Gelderland.

Geluid- en geurhinder bij 18-65 jarigen, 2020
  Gemeente Elburg Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ervaart matige tot ernstige geluidhinder van één of meer geluidsbronnen 52% 55% 55%
Ervaart matige tot ernstige geurhinder van één of meer geurbronnen 32% 28% 28%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over geluid- en geurhinder in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

Verschillen tussen doelgroepen in de regio Noord-Veluwe

Ernstige geluid  en geurhinder Noord Veluwe

Volwassenen tussen de 18 en 34 jaar ervaren minder vaak matige tot ernstige geurhinder dan volwassenen tussen de 35 en 65 jaar.

Geluid- en geurhinder in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 18-65 jarigen dat matige tot ernstige geluidhinder ervaart, varieert van 42% in de gemeente Berkelland tot 63% in de gemeente Apeldoorn. De gemeente Elburg (54%) behoort tot de gemeenten met de gemiddelde scores.

Het aandeel 18-65 jarigen dat matige tot ernstige geurhinder ervaart, varieert van 25% in de gemeente Nunspeet tot 32% in de gemeente Elburg. De gemeente Elburg scoort van alle gemeenten het minst gunstig.

Aandeel 19 65 jarigen dat ernstige geluidhinder ondervindtAandeel 19 65 jarigen dat ernstige geurhinder ondervindt

Bronnen