Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre telt op 1 januari 2017 ruim 12.000 particuliere huishoudens. In 34% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is minder dan in Noord- en Oost-Gelderland en meer dan in Nederland. Iets minder dan één op de zeven huishoudens met kinderen betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Oost Gelre 29% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in de Achterhoek, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Bijna de helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Oost Gelre bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Oost Gelre woont 7% in een institutioneel huishouden. De overige 93% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Oost Gelre 2,3; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Oost Gelre gemeente Oost Gelre Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 12.281        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 4.224 34% 34% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 4.476 36% 35% 36% 33%
   Eenouderhuishoudens 593 5% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 3.581 29% 30% 31% 38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 1.528 12% 14% 14% 13%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied AchterhoekDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting blijft het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Oost Gelre tussen 2020 en 2040 constant. Voor het COROP-gebied Achterhoek wordt een daling van 4% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Achterhoek tussen 2020 en 2040 met 9% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 7% zal dalen.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeente Oldebroek  tot 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Oost Gelre (4,8%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gunstige categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 25% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Oost Gelre (29%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen