Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre heeft bijna 30.000 inwoners; dit is 10% van alle inwoners in de Achterhoek. Op 1 januari 2016 is bijna een kwart van de inwoners van de gemeente Oost Gelre 0-20 jaar; een op de vijf inwoners is 65 jaar of ouder. Het verschil in percentages tussen deze twee leeftijdsgroepen is ook terug te zien in de groene en grijze druk; de groene druk ligt hoger dan de grijze druk.

De gemeente Oost Gelre heeft een demografische druk van 77%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 77 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken met het landelijke percentage heeft de gemeente Oost Gelre een hoge demografische, groene en grijze druk. De grijze druk ligt echter lager dan het percentage in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland, de groene druk ligt juist iets hoger.

Bevolkingsomvang, 2016
  Gemeente Oost Gelre   Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 29.533  100% 297.992 814.854 16.979.120
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 6.960 23% 22% 23% 22%
20-44 jaar 7.618 26% 25% 27% 31%
45-64 jaar 9.210 31% 31% 30% 28%
65-80 jaar 4.375 15% 16% 16% 14%
80+ 1.370 5% 5% 5% 4%
Demografische druk   77% 77% 77% 69%
Groene druk   41% 39% 40% 38%
Grijze druk   36% 38% 37% 31%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw Oost GelreLeeftijdsopbouw Nederland

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognoses voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kennen een grote mate van onzekerheid. Daarom hebben onderstaande prognoses nadrukkelijk een indicatief karakter. Op basis van prognoses uit 2012 is het groeipercentage ten opzichte van het aantal inwoners in 2014  berekend.

Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in de gemeente Oost Gelre de komende decennia af. Dit komt overeen met het beeld in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland. In Nederland neemt de bevolkingsomvang naar verwachting toe.

Bevolkingsprognose, 2012
  Gemeente Oost Gelre Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland  Nederland 
  Aantal  x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal inwoners per januari 20141 29,7   298,1   811,4   16.827,3  
Prognose aantal inwoners2                
2020 29,4 -1% 294,6 -1% 812,6 0% 17.141,01 +2%
2025 29,0 -3% 290,0 -3% 810,0 0% 17.389,11 +3%
2030 28,6 -4% 284,5 -5% 806,2 -1% 17.593,81 +5%
2035 28,2 -5% 278.2 -7% 801,4 -1% 17.739,21 +5%
1 Bron: CBS, 2014
2 Bron: Provincie Gelderland, 2012

Bevolkingsprognose gemeente Oost GelreNaast de bevolkingsomvang verandert ook de bevolkingssamenstelling de komende decennia. In de gemeente Oost Gelre neemt naar verwachting het aantal 0-20 jarigen iets af tot 2035. Het aantal 20-65 jarigen neemt ook af en het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe.

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische drukDe demografische druk loopt uiteen van 72% in de gemeenten Harderwijk en Doetinchem tot 90% in de gemeente Lochem. De gemeente Oost Gelre (77%) behoort tot de gemeenten met een lager dan gemiddeld percentage.

De groene druk loopt uiteen van 37% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Oost Gelre (41%) behoort tot de gemeenten met een gemiddeld percentage.

De grijze druk loopt uiteen van 29% in de gemeente Harderwijk tot 49% in de gemeente Lochem. De gemeente Oost Gelre (35%) behoort hier tot de gemeenten met een laag percentage.

Groene drukGrijze druk

Bronnen